Reklamace

Uplatnění reklamace

V případě závad, které mohly být zjištěny při řádné prohlídce zboží po jeho dodání se kupující zavazuje informovat prodávajícího o těchto vadách do 10 dnů ode dne převzetí zboží a to prokazatelným způsobem. V případě ostatních závad je kupující povinen uplatnit reklamaci do konce záruční doby. Kupující je povinen uplatňovat reklamaci předložením předmětu plnění a písemným oznámením obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady předmětu plnění. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit doklady o zakoupení zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je ze zákona 30 dní. Zboží na reklamaci posílejte pokud možno v původním obalu, nebo alespoň pečlivě zabalené, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození přepravou.

Vrácení zboží do 14 dní

Výměna nebo vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů se nepovažuje za reklamaci je možná pouze pokud je zboží vráceno v původním stavu i obalu, nepoškozené a s veškerým příslušenstvím.

Soubory ke stažení

Reklamační protokol

Reklamační řád

Odstoupení od smlouvy